กลุ่มนิเทศฯ สพม.1จัดการอบรมปฏิบัติการการประมินผลฯ วันที่ 27-30  มีนาคม 2561 ณ  โบนันซ่ารีสอร์ทเขาใหญ่นครราชสีมา
   แจ้งชื่อครู พลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะเข้าอบรมปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิทางการเรียน ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561

    กฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2561

ดาวโหลดเอกสารหลักสูตรฉบับปรับปรุง มาตรฐานตัวชี้วัด และสาระเพิ่มเติม กลุ่มาสาระฯ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ภูมิศาสตร์

การสร้างความเข้าใจการพัฒนาหลักสูตร ฯ ฉบับปรับปรุงและการวัดประเมินผล
ดาวน์โหลดเอกสารบรรยาย โดย สพฐ.>> PP.สร้างความเข้าใจ | การวัดประเมินผล |
เอกสารการพัฒนาบุคลากรหลักการพัฒนาหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง โดย สพฐ


เอกสารวิชาการ
 
กิจกรรม ความเคลื่อนไหว

วันเปิดเว็บไซต์
04.05.2005