คลิก ลงทะเบียน อบรม DLITปี 2558
 
ศูนย์อบรม วันที กลุ่มโรงเรียน
รร.สามเสนวิทยาลัย 17 - 18 กันยายน 2558 1 และ 2
รร.สุวรรณารามวิทยาคม  24 - 25 กันยายน 2558 3 และ 4
รร.มัธยมวัดหนองแขม 28 - 29 กันยายน 2558 5 และ 6
 
|
     

ประเมินผลหลังอบรม รุ่นที่ 2