สื่ออบรมคลิกเลยจ้า ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.yammer.com/office.dlit.ac.th/uploaded_files/XXXXXXX
เรื่อง เว็บที่เกี่ยวข้องกับการอบรม
สื่อประกอบการอบรม
สื่อประกอบ
(การสมัครOffice 365 | yamer | sway )
ความหมาย (สื่อ VTR)

DLIT สพฐ.

สื่อประกอบ เพื่อสร้างข้อสอบออนไลน์

Google for Education

สื่อประกอบเพื่อสร้างเว็บไซต์ออนไลน์

วัดผลแบบง่ายด้วย Flubaroo ใน Google Apps


บันทึกทบทวนการอบรมวันที่ 1
แหล่งสืบค้น DL THailand

การสร้างชุมชนการเรียนรู้ของสำนักเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน
สมัครการสมัครขอใช้ Google Apps for Education ให้กับโรงเรียนของท่าน
การใช้office 365
(ดร.สุพจน์ ศรีนุตะพงศ์ ผอ. Microsoft ประเทศไทย)
ภาพการอบรมตามโครงการ DLTVปี 2558
โรงเรียนสนใจโปรดติดต่อ
mail : supoets@microsoft.com