ศูนย์ประสานงานโรงเรียนในฝัน สพม.1
  โรงเรียนในฝัน เขต
1
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม หนองแขม
2
โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ บางแค
3
โรงเรียนแจงร้อนวิทยา ราษฎร์บูรณะ
4
บางพลัด
5
โรงเรียนวัดพุทธบูชา ทุ่งครุ
6
โรงเรียนทวีธาภิเศก 2 บางขุนเทียน
7
โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บางบอน
8
โรงเรียนทีปังกรวิทยพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ทวีวัฒนา
9
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ บางซื่อ
10
โรงเรียนมักกะสันพิทยา ราชเทวี

ศูนย์พัฒนาวิชาการโรงเรียนในฝัน สพม.1
1 ศูนย์ ฯ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมวัดหนองเเขม
2 ศูนย์ ฯ ภาษาไทย  โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร
3 ศูนย์ ฯ คณิตศาสตร์ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
4 ศูนย์ ฯ ICT โรงเรียนวัดพุทธบูชา
5 ศูนย์ ฯ พลานามัย โรงเรียนเเจงร้อนวิทยา
6 ศูนย์ ฯ เทคโนโลยีการงานอาชีพ โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
7. ศูนย์ ฯ สังคมศึกษา โรงเรียนทวีวัฒนา
8 ศูนย์ ฯ ศิลปะ โรงเรียนวัดทวีธาภิเศก 2
 

                                       
uploadข้อมูลโรงเรียนในฝัน