เกณฑ์มาตรฐานสมรรภาพทางกายและเรื่อน่ารู้เกี่ยวกับกีฬา
เว็บไซต์ที่เป็นคลังสาระความรู้มากมาย
ข้อมูลนักเรียน สพม.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรียนรู้งานวิจัยเพื่อครู โดย มณนิภา ชุติบุตร
รวมคลังความรู้ ข้อสอบ  8 กลุ่มสาระ ทุกระดับชั้น
ครูน้อยครูเน็ตเวิร์ก ใช้ ICT.จัดการเรียนรู้เต็มรูปแบบ
เตรียมพร้อมเรื่องอาเซี่ยน
โรงเรียนมาตรฐานสากล
สำนักบริหารงานมัธยมปลาย
  ความรู้ใกล้ตัวเรื่องแผ่นดินไหว ทันสมัยทุกวัน
แผ่นดินไหว: สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว  สนุก! พีเดีย สารานุกรม
ส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเอง
สำนักเทคโนโลยี สพฐ.
สืบค้นGPA
ศูนย์รวมสื่อเครือข่ายที่ 16
ศูนย์ฯ GPA
วิชาการที่น่าสนใจ
สถาบันการทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
elearning เศรษฐกิจพอเพียง
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง,พระราชดำรัส
หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม
สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา
เสริมทักษะการบวกเลข
e-learning เงินทองของมีค่า
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
สบายคลายเครียดกับครูทองดี
วิชาการ 8 กลุ่มสาระ
ต่อยอดเทคโนโลยี สิทธิบัตรนานาชาติ
จุฬาออนไลน์ | I EduToday I Learn Online I Training Thai |obec LMS | เว็บดูดี(เนื้อหาสาระ) |
  | นิเทศออนไลน์ | ระดมพล
| ห้องสมุดงานวิจัย | สำนักคณะกรรมการวิจัยเเห่งชาติ วิถีไทย |

: LMS กระทรวงศึกษาธิการ

webmedia
มุมพลศึกษา สมรรถภาพทางกาย
Thai Search
English Search
หนังสือพิมพ์ขอบคุณโรงเรียนในสังกัดที่ได้เริ่มรายงานผลการดำเนินงาน
ตามจุดเน้น การพัฒนาผู้เรียน ผ่านระบบออนไลน์(สามารถปรับข้อมูลได้ ถึงวันที่ 25 พ.ย. 2555 )
โรงเรียนที่ยังไม่ทราบรหัสเข้ากรอกข้อมูลโรงเรียนสอบถามที่กลุ่มงานสื่อฯสพม.1<ภาพชี้เเจงการกรอกข้อมูล 1 2 3 4>

สพม.1จัดประชุมปฏิบัติการรายงานผล การดำเนินงานตามจุดเน้น การพัฒนาผู้เรียน ผ่านระบบออนไลน์
ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 25 กันยายน 2555 (67 โรงเรียน) เพื่อสร้างความเข้าใจ และสามารถรายงานผลฯ ผ่านระบบออนไลน์ได้โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้ สถานศึกษารายงาน ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2556 คลิกรายงาน


แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาสพม.1 | ปก


สพฐ.ติดตามผลดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (2551-2561) โดยกำหนดให้สถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อย่างต่อเนื่อง ขอให้สถานศึกษาเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ต่อสถานศึกษา ขอขอบคุณโรงเรียนที่ได้รายงานในเวลาที่กำหนด


สพฐ. ได้กำหนดจุดเน้นและให้สถานศึกษาทุกสถานศึกษานำสู่การปฏิบัติ | เอกสารฉบับเต็มของ สพฐ | เอกสารจุดเน้นสพฐ.ตามแนวปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ สองและการดำเนินงานของโรงเรียน | Roadmap จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน

ดาวโหลดเอกสารการประกันคุณภาพภายใน จำนวน 8 เล่ม(ฉบับร่าง) แนวทางการประกันคุณภาพภายใน

ดาวโหลดวิทยานิพนธ์FULLTEXT สืบค้นวิทยานิพนธ์แบบ FULL TEXT เพื่อการศึกษา | มหาวิทยาลัย ต่าง ๆ

 
.ข่าวความเคลื่อนไหวของกลุ่มงานภายในกลุ่มนิเทศฯ คลิก
 
ข่าวย่อย ศน.สพม.1
 
 
 
วันเปิดเว็บไซต์
04.05.2005กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โทร.02-4102044-5 ต่อ 701-705 fax ต่อ 709
http://www.superbk3.net/

email :
webmaster by : Jarin Hosakul